nizamsızlıq

nizamsızlıq
is.
1. Tərtibsizlik, qaydasızlıq, səliqəsizlik, qarı-şıqlıq, dağınıqlıq. Səltənət dərsə gedəndən sonra bəzən evdə nizamsızlıq olurdu. M. C..
2. Qayda-qanunsuzluq, hərc-mərclik, qarmaqarışıqlıq, intizamsızlıq. Bir neçə vaxt kəndə böyük nizamsızlıq düşmüşdü. N. N.. // Qanun və nizama zidd hərəkət. Nizamsızlıq etmək – qayda-qanunu pozmaq, qarışıqlıq salmaq. Hər kəs nizamsızlıq etsəydi onu cərimə edərdilər. H. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • qarışıqlıq — is. 1. Qarışıq şeyin halı. 2. Tərtibsizlik, nizamsızlıq, qaydasızlıq. 3. Hərc mərclik, nizamsızlıq; asayişin, əmin amanlığın olmaması. Qarışıqlıq düşmək. – Nə bilim, deyirlər ki, Zəncan tərəfində qarışıqlıqdır. M. İ.. Müəllim bu qızı tanıyırdı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qarmaqarışıqlıq — is. 1. Nizamsızlıq, tərtibsizlik, qarışıqlıq, qaydasızlıq. Bu evə yenicə köçmüşük, hələ qarmaqarışıqlıqdan heç şey tapmaq olmaz. 2. Hərc mərclik, qarğaşalıq, nizamsızlıq, pozğunluq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hərc — ə. qarışıqlıq, şuluqluq, nizamsızlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • adda-buddalıq — is. 1. Nizamsızlıq, tərtibsizlik, rabitəsizlik, dağınıqlıq, qarışıqlıq. 2. Bir təsərrüfata məxsus torpaq sahələrinin özgə təsərrüfatın torpaqları içərisində dağınıq halda olması. Adda buddalıq yalnız kənd təsərrüfatı ictimailəşdikdən sonra… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ara — is. 1. İki nöqtə, iki şey arasındakı məsafə. Bakı ilə Gəncə arasında asfalt yol var. Məktəblə evimizin arası yüz addım olar. – Qulam Əsgərov düşmən ilə öz aralarındakı məsafəni bilirdi. Ə. Ə.. 2. Boşluq, açıqlıq, boş yer, açıq yer, məsafə. Ara… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • basabas — is. Basırıq, qələbəlik, tünlük; sıxıntıda bir birini yana basma, sıxma, sıxcalama. Axşam saat on birdə Məşədi Kazım ağa gəldi, basabasda başmağının bir tayı ilə bərabər börkünü itirmişdi. M. S. O.. Vaqonlarda basabas idi. M. C.. // Qarışıqlıq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • basırıq — is. Sıxlıq, adam çoxluğu, tünlük, basabas, qələbəlik. Orada basırıq vardır. – Mədənin qapısı çox basırıq idi. M. S. O.. Basırıq və hay küy içində bir uşaq naləsi eşidildi. M. İ.. Ümumiyyətlə, hamam xəzinələrinin qapısı kiçik olduğundan burada… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • başıpozuqluq — is. Nizamsızlıq, başlıbaşınalıq; heç bir nizam və qaydaya tabe olmadığı hal, vəziyyət. <Bülənd:> Bu nədir, belə də başıpozuqluq olarmı? Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • başlı-başınalıq — is. Özbaşınalıq, hərkihərkilik, qanunsuzluq, nizamsızlıq. Başlıbaşınalıq etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • başsızlıq — is. 1. Ağılsızlıq, giclik, düşüncəsizlik. 2. Sahibsizlik, yiyəsizlik, böyüksüzlük. 3. Qarışıqlıq, nizamsızlıq, hərc mərclik. // İtaətsizlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”